Fundacja "Pomóżmy Dzieciom" działa nieprzerwanie od 1997 r. i jej głównym celem jest pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego i intelektualnego.

Fundacja jest prywatną organizacją charytatywną i organizacją pożytku publicznego, nr KRS 0000130515.

Nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszystkie funkcje we władzach fundacji sprawowane są honorowo i bez wynagrodzenia.  

Inne usługi na rzecz Fundacji, jak opracowanie logo Fundacji, wydrukowanie wizytówek, wyprodukowanie pieczątek Fundacji czy pomoc przy prowadzeniu strony internetowej (dziękujemy AllBlue) zostały wykonane nieodpłatnie przez sympatyków Fundacji, a Bank Citi Handlowy nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku bankowego Fundacji.

Aż 96,53% środków otrzymanych w ciągu roku z darowizn przeznaczonych jest bezpośrednio na działalność statutową Fundacji „Pomóżmy Dzieciom” czyli na pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Koszty funkcjonowania Fundacji to jedynie 3,47% łącznej kwoty otrzymanych darowizn i są to podstawowe koszty administracyjne takie jak obsługa księgowa, opłaty za domenę internetową czy opłaty sądowe.

Podstawowym celem Fundacji jest pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego i intelektualnego.  

Fundacja działa poprzez udzielanie wsparcia finansowego instytucjom, które na co dzień zajmują się opieką nad dziećmi i młodzieżą pokrzywdzoną przez los. W wielu ośrodkach, budżety wystarczają jedynie na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb dzieci. Dzięki dotacjom Fundacji udało się wyposażyć i wyremontować kilka szczególnie potrzebujących tego placówek i choć trochę w ten sposób podnieść jakość życia dzieci.  

Fundacja sponsoruje także stypendia naukowe, finansuje wypoczynek letni i zimowy oraz wspiera, gdy potrzebna jest nowa odzież i podręczniki. Obdarowane w ten sposób dzieci same zaczynają udzielać pomocy innym potrzebującym, np. pomagając słabszym uczniom w nauce, działając w hospicjach i innych ośrodkach pomocy.  

Fundacja finansuje także m.in. zakup sprzętu medycznego wspomagającego leczenie i ratującego życie najmniejszym pacjentom – noworodkom i wcześniakom.  

Nasi podopieczni pochodzą z rodzin ubogich, często z rejonów dużego bezrobocia. Zdarza się nierzadko, że dzieci są niedożywione, nie stać je na bilety ani na zakup książek oraz innego wyposażenia niezbędnego do szkoły. 

Pomoc finansowa Fundacji pozwala wnieść w ich życie trochę radości i nadziei oraz zachęcić do zdobycia solidnego wykształcenia dającego szansę na lepsze życie.

ZARZĄD:

 

Fundator, Prezes Zarządu: Agnieszka Dydycz

Członek Zarządu: Ewa Dobosz

Członek Zarządu: Halina Chojecka

 

RADA NADZORCZA:

 

Przewodniczący Rady: Wojciech Stefańczyk

Członek Rady: Urszula Trzcińska-Stępień

Członek Rady: Małgorzata Bajorek-Binkiewicz

 

Zarząd i Rada nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę.

Adres: ul. Krochmalna 2/608, 00-863 Warszawa

 

Telefon: +48 22 620 49 36

e-mail: fundacja@pomozmy-dzieciom.org.pl

 

Nr KRS: 0000130515

Nr konta: 06 1030 1508 0000 0005 0125 9004

Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

 

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby dokonać przelewu przy pomocy FotoKasy, zamieszczamy kod 2D.


Tytuł płatności: Darowizna

Statut Fundacji